Administration

Her har vi blandt andet samlet info om, hvilke regler der gælder på området, hvordan man kan klage og lignende.

Som udgangspunkt går al kontakt gennem koordinatoren i Visitationsafdelingen.

Se, hvordan vi fordeler sagerne hos Handicap og Psykiatri.


Mosaikken og Thrigesvej er begge specialiserede døgntilbud til den funktionsmæssige mellemgruppe af unge og voksne over 18 år med autismespektrumforstyrrelser (ASF) samt ADHD.

Beskrivelse af praktikstederne til seminariet.


Vi har samlet vores servicerammer i en pjece.

Den indeholder servicerammer for:

  • Aflastning - (midlertidigt døgnophold)
  • Socialpædagogisk indsats
  • Bofællesskaber
  • Midlertidige botilbud
  • Længerevarende botilbud
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Aktivitets- og samværstilbud

Se pjecen med servicerammerne for Handicap og Psykiatri.


Kontaktinfo

Visitationen - Handicap og Psykiatri
Torvet 5
7400 Herning
Send e-mail

Ring til koordinatoren
Mandag - tirsdag - torsdag - fredag: 8-12
Onsdag: 12-15
Tlf.: 96284310

Ring til en sagsbehandler
Mandag - fredag: 8-30-9.30
Tlf.: 96284052

Læs mere om sikker mail