Overgang fra barn til voksen

Her finder du info om, hvad der sker, når en borger med handicap fylder 18 år og formelt bliver voksen.

Der er mange ting at tage stilling til, når et ungt menneske med handicap nærmer sig de 18 år og formelt bliver myndig.

  • Hvordan er mulighederne for at forsørge sig selv?
  • Hvad med job og bolig?

Vi har samlet de vigtigste oplysninger i en pjece. Her kan du også se, hvem der kan hjælpe dig med at afklare de forskellige spørgsmål.

Se pjecen om overgangen fra barn til voksen i kolonnen Mere Info.

Ungenetværket

For at lette overgangen fra barn til voksen har vi også nedsat et Ungenetværk. Det består af medarbejdere fra Børn- og Ungen, Sundhed og Ældre, Beskæftigelse og Handicap og Psykiatri.

I netværket drøfter vi den enkelte borgers sag og overgang til voksenlivet.

Vi holder møde i netværket hver 14. dag.

Kontaktinfo

Hans Grarup
Leder af visitationen - Handicap og Psykiatri
Tlf.: 96282828
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.