Servicerammer indenfor handicap- og psykiatriområdet

Vi har samlet vores servicerammer i en pjece.

Den indeholder servicerammer for:

  • Aflastning - (midlertidigt døgnophold)
  • Socialpædagogisk indsats
  • Bofællesskaber
  • Midlertidige botilbud
  • Længerevarende botilbud
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Aktivitets- og samværstilbud

Se pjecen med servicerammerne for Handicap og Psykiatri.