Sådan fordeler vi sagerne

Som udgangspunkt går al kontakt gennem koordinatoren i Visitationsafdelingen.

Se, hvordan vi fordeler sagerne hos Handicap og Psykiatri.

Info til studerende hos specialiserede døgntilbud

Mosaikken og Thrigesvej er begge specialiserede døgntilbud til den funktionsmæssige mellemgruppe af unge og voksne over 18 år med autismespektrumforstyrrelser (ASF) samt ADHD.

Beskrivelse af praktikstederne til seminariet.

Servicerammer indenfor handicap- og psykiatriområdet

Vi har samlet vores servicerammer i en pjece.

Den indeholder servicerammer for:

  • Aflastning - (midlertidigt døgnophold)
  • Socialpædagogisk indsats
  • Bofællesskaber
  • Midlertidige botilbud
  • Længerevarende botilbud
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Aktivitets- og samværstilbud

Se pjecen med servicerammerne for Handicap og Psykiatri.

Serviceniveaubeskrivelser for bo- og dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet