Tre Birke

Tre Birke tilbyder dig samværs- og aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse.
Du kan læse mere om Tre Birke på deres hjemmeside, se boksen "Mere info".