Sådan bliver du visiteret/godkendt

Hvem kan søge om tilbud, og hvordan kontaktes Handicap og Psykiatri? Hvordan foregår sagsbehandlingen, og hvor lang tid tager det?

Borgere over 18 år, som har betydelige vanskeligheder inden for fysiske, psykiske, eller sociale områder. Eksempelvis borgere med udviklingshæmning, autismespektrumsforstyrrelser, psykiatriske problemstillinger, misbrugs-/udsatteproblematikker.

Sådan søger du om støtte

Hvis du ønsker at søge om socialpædagogisk støtte, dagtilbud eller botilbud, skal du eller en af dine pårørende, læge eller anden kontaktperson, tage kontakt til koordinatoren Visitationen i Handicap og Psykiatri..

Sådan kontakter du Visitationen

  • Koordinatoren kan træffes på tlf. 96 28 43 10 i telefontiden:
    Mandag - tirsdag - torsdag - fredag: kl. 8 - 12, onsdag kl. 12 - 15.
  • Sagsbehandlerne træffes dagligt på alle hverdage i telefontiden fra kl. 8.30 - 9.30.
  • Afdelingen træffes på tlf. 96 28 40 52
  • Afdelingsleder Hans Grarup træffes på tlf. 96 28 40 53
  • Mail: vhp@herning.dk (sikker mail)