Dine rettigheder

Her finder du info om dine rettigheder, hvis du har et handicap.

Handicap og EU

Fra EU's side har udarbejdet 'Charter om grundlæggende rettigheder'. Charteret forbyder blandt andet forskelsbehandling af enhver art – også når det gælder handicap - og understreger vigtigheden af integration af borgere med handicap. Charteret er ikke juridisk bindende.

Det er direktivet om ligebehandling derimod. Direktivet trådte i kraft i år 2000 og slår blandt andet fast, at personer med handicap skal have adgang til arbejdsmarkedet på lige fod med andre.

Indhold hentet fra borger.dk