Dine rettigheder

Her finder du info om dine rettigheder, hvis du har et handicap.

Rettigheder for personer med handicap - internationalt

I disse år er der internationalt fokus på personer med funktionsnedsættelse og deres rettigheder. FN's Generalforsamling vedtog den 14. december 2006 en konvention om rettigheder for borgere med handicap.

Handicapkonventionen trådte i kraft den 3. maj 2008. Lande, som har tilsluttet sig Handicapkonventionen, skal afgive den første beretning inden to år. Derefter mindst hver fjerde år.

Danmark og FN´s handicapkonvention
  • 30. marts 2007 Danmark underskriver konventionen
  • 24. juli 2009 Danmark ratificerer konventionen
  • 23. august 2009 konventionen gælder i Danmark
  • 24. august 2011 Danmarks første rapport blev afleveret til FN´s Handicapkomite

Ideen bag konventionen er, at personer med handicap ikke blot skal være støttet af gode viljer. De skal have juridisk bindende rettigheder, så de via loven kan kræve lige forhold samt forhold, der letter deres handicap.

Indhold hentet fra borger.dk