Dine rettigheder

Her finder du info om dine rettigheder, hvis du har et handicap.

Kommunale handicapråd

Alle kommuner har et Handicapråd.

Handicaprådet har til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen om handicappolitiske spørgsmål, og det skal høres om alle initiativer, der har betydning for borgere med handicap.

Rådet består af:

  • 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, og
  • 3-7 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

Der skal være lige mange repræsentanter fra henholdsvis handicaporganisationer og kommunen.

Handicaprådene sammensættes for en fireårig periode.

Indhold hentet fra borger.dk