Klager over afgørelser

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil klage over en afgørelse.

Når en borger modtager en afgørelse på en ansøgning, som vi har behandlet i Handicap og Psykiatri, er der altid vedlagt en skriftligt klagevejledning.

Klagen kan være både mundtlig og skriftlig.

Vi skal have klagen senest fire uger efter, at afgørelsen er modtaget. Klagen behøver ikke at blive begrundet. Det er nok at oplyse, at afgørelsen bliver påklaget.

Når vi har modtaget klagen, forholder vi os til evt. nye oplysninger. Vi behandler også sagen igen på et visitationsmøde, og giver besked om sagens udfald.

Hvis vi fastholder afgørelsen, bliver sagen sendt videre til Ankestyrelsen, som så behandler klagen. Ankestyrelsen informerer både borger og Kommune, når der er truffet afgørelse i klagesagen.

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Torvet 5
Tlf.: 96282828
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail