Administration

Her har vi blandt andet samlet info om, hvilke regler der gælder på området, hvordan man kan klage og lignende.

Info til studerende hos specialiserede døgntilbud

Mosaikken og Thrigesvej er begge specialiserede døgntilbud til den funktionsmæssige mellemgruppe af unge og voksne over 18 år med autismespektrumforstyrrelser (ASF) samt ADHD.

Hvis du ønsker en praktikbeskrivelse for disse institutioner tilsendt, kan du skrive en mail her