Administration

Her har vi blandt andet samlet info om, hvilke regler der gælder på området, hvordan man kan klage og lignende.

Servicerammer indenfor handicap- og psykiatriområdet

Vi har samlet vores servicerammer i en pjece.

Den indeholder servicerammer for:

  • Aflastning - (midlertidigt døgnophold)
  • Socialpædagogisk indsats
  • Bofællesskaber
  • Midlertidige botilbud
  • Længerevarende botilbud
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Aktivitets- og samværstilbud

Hvis du er interesseret i at læse "Servicerammer for handicap- og psykiatriområdet" i dens fulde form, kan den fås ved at skrive en mail