Tilbud til dig med udviklingshæmning

Hvis du har en udviklingshæmning, er disse bo- eller dagtilbud måske noget for dig.

Boenheden Sørvad

Boenheden Sørvad er et botilbud til dig, der er voksen og har en moderat til svær nedsat funktionsevne, grundet udviklingshæmning.

Der er 4 lejligheder og et fællesrum, hvor størstedelen af støtten leveres. Boenheden ligger i en selvstændig ende af Sørvad Plejehjem, og der deles nattevagt hermed.

Der er støtte fra personalet alle ugens dage indtil ca. kl. 21 om aftenen. Der tilberedes mad i fællesskab med personalet, og der spises sammen. Der bliver udarbejdet en pædagogisk handleplan ud fra dit behov.

Boenheden er under omstrukturering, så der flytter ikke flere beboere ind i disse boliger.

Her bor vi

Boenheden Sørvad
Langgade 16D
7550 Sørvad
Tlf.: 96 28 46 49

Visitation til Boenheden Sørvad skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, tlf-nr.: 96 28 44 60.