Tilbud til dig med udviklingshæmning

Hvis du har en udviklingshæmning, er disse bo- eller dagtilbud måske noget for dig.

Aktivitetshuset Vildbjerg

Aktivitetshuset Vildbjerg er et tilbud til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er mulighed for at deltage i produktionsarbejde, hvor du får en løn sammen med din pension.

Når du er i en produktionsgruppe, kommer du til at udføre mange forskellige opgaver for private virksomheder. Herudover vil der være mulighed for i et begrænset omfang at deltage i forskellige aktiviteter, som værkstedet planlægger.

Disse aktiviteter lægger vægt på motion, eller på det kreative, hvor det der fremstilles, er med salg for øje fra vores lille udstilling.

Vi har egen bus, og derfor kan der også blive mulighed for en udflugt en gang imellem. Er du bevilget beskyttet beskæftigelse, så skal du selv sørge for transporten.

Har du mere end 10 km til arbejde, er Aktivitetshuset behjælpelige med at finde en kørselsløsning og afholder udgiften.
Du skal være tilkendt pension for at kunne benytte dig af tilbuddet.

Her bor vi

Aktivitetshuset Vildbjerg
Lysgårdvej 27
7480 Vildbjerg
Tlf.: 96 28 51 75