Fysisk handicap og/eller hjerneskade

Hvis du er fysisk handicappet eller har en erhvervet hjerneskade, er disse tilbud måske noget for dig.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et bosted til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysisk handicap.

Du kan læse mere om Bytoften på deres hjemmeside.

Kommunen har ansat hjerneskadekoordinatorer, som kan hjælpe dig med genoptræning efter udskrivning fra hospitalet.

Du kan læse mere om vores hjerneskadekoordinatorer.

Hvis du har brug for Hjerneskaderådgivningen, skal du kontakte Center for Kommunikation.

Du kan læse mere om Hjerneskaderådgivningen på Center for Kommunikation.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstiden besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail