Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Hvis du har et stort og varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du måske få lov at ansætte en hjælper.

Hvordan søger jeg om BPA?

Du kan ansøge om borgerstyret personlig assistance (BPA) hos kommunen, som afgør, om du kan få BPA.

Hvis du skal ansøge som partsrepræsentant, skal du kontakte kommunen.

Indhold hentet fra borger.dk