Handicapkørsel

Her kan du læse om handicapkørsel, der er et tilbud til handicappede, der har behov for transport til aktiviteter.

Kørselsordningen er for svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år, der vedvarende har behov for ganghjælpemidler, og som derfor ikke kan benytte ordinære kollektive trafiksystemer.

Er du stærkt svagtsynet eller blind, kan du også visiteres til handicapkørsel.

Du kan benytte handicapkørsel til aktiviteter i din fritid.

Der er brugerbetaling ved handicapkørsel.

Du søger om handicapkørsel hos Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.

Når du har fået bevilget handicapkørsel, kontakter du Midttrafik, når du ønsker at benytte ordningen.


Kvalitetsstandarder

Se kvalitetsstandarderne for § 11 i Lov om trafikselskaber.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstiden besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail