Sådan bliver du visiteret/godkendt

Her kan du læse, hvem der kan søge støtte, og hvordan du kontakter Handicap og Psykiatri. Læs også, hvordan vi behandler din sag.

Sådan fordeler vi sagerne

Som udgangspunkt går al kontakt gennem koordinatoren i Visitationen.

VHP er Visitation under Handicap og Psykiatri i Herning Kommune.

Afdelingens opgave er at varetage myndighedsopgaver og visitationen inden for voksenhandicap- og socialpsykiatriområdet.

VHP visiterer til ydelser efter Lov om Social Service §§ 84, 85, 102, 103, 104, 107 og 108 - til dig, der er over 18 år med betydeligt nedsat funktionsevne, og har brug for en specialiseret handicap- og/eller psykiatriindsats, og hvor du er inden for målgruppen for områderne:

  • Psykiatri
  • Udviklingshæmmede
  • Autismespektrumforstyrrelse

Du tilknyttes en sagsbehandler ud fra cpr-nummer og fagområde, jf. nedenstående fordeling:

Psykiatri:

CPR-nr.:

Sagsbehandler:

01 - 08

Gitte Vestergård
Tlf.: 96 28 40 66
Mail: vhpgv@herning.dk

09 - 25 Malene Vestenaa
Tlf.: 96 28 43 02
Mail: vhpmv@herning.dk
26 - 31 Louise Malm
Tlf.: 96 28 40 50
Mail: vhplm@herning.dk

 

Udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser:

CPR-nr.:

Sagsbehandler:

01 - 10 + 16 Lærke Rabjerg Østergård           
Tlf.: 96 28 43 42
Mail: vhplo@herning.dk
01 - 15 (autister) 
11 - 15 (udviklingshæm.)
Tina Vestergaard
Tlf.: 96 28 44 21
Mail: vhptv@herning.dk
16 - 31 (autister) Louise Malm
Tlf.: 96 28 40 50
Mail: vhplm@herning.dk

18 - 26

Uma Suganthan
Tlf.: 96 28 40 90
Mail: vhpus@herning.dk
17 + 27 - 31 Anette Husted Hansen
Tlf.: 96 28 40 57
Mail: vhpah@herning.dk

Hvad kan vi?

Når vi modtager en ansøgning om tildeling af en ydelse, vurderer vi i første omgang, om du er omfattet af målgruppen til Handicap og Psykiatri.

Er du inden for målgruppen i Handicap og Psykiatri, udredes din funktionsevne, og det vurderes, om du er berettiget til at modtage en ydelse fra afdelingen.

Findes du berettiget til at modtage en ydelse, vurderes det, hvordan du bedst støttes i dennes aktuelle livssituation.

Der er mulighed for visitation til nedenstående tilbud:

  • Aflastning
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Aktivitets- og samværstilbud
  • Behandlingstilbuddet Horisont
  • Socialpædagogisk støtte
  • Botilbud med eller uden døgndækning

Efter visitationen afklares - i samarbejde med de øvrige områder under Handicap og Psykiatri - hvilket konkret tilbud, der bedst vil matche dit behov.

Du kan herefter starte med det aktuelle tilbud.

Der må dog i visse tilfælde påregnes ventetid/venteliste i forhold til de forskellige tilbud.

Efter opstart af tilbuddet følges der løbende op for at sikre, at tilbuddet matcher dit behov.

Sagsbehandlingstid

Fra vi modtager en ansøgning, til der er truffet en afgørelse, og der er fundet et konkret tilbud, må der altid påregnes en sagsbehandlingstid.

Se aktuelle sagsbehandlingsfrister.