Sådan bliver du visiteret/godkendt

Her kan du læse, hvem der kan søge støtte, og hvordan du kontakter Handicap og Psykiatri. Læs også, hvordan vi behandler din sag.

Sådan søger du om støtte

  1. Du eller en af dine pårørende, læge eller anden kontaktperson tager kontakt til Visitationen i Handicap og Psykiatri, hvor vi taler om, hvilket støttebehov, du har.
  2. Efterfølgende vil du modtage et brev med tid til en samtale. Samtalen kan foregå på Rådhuset, hjemme hos dig eller et tredje sted.
  3. Under samtalen udfylder du et udredningsskema sammen med en sagsbehandler. Skemaet skal bruges til din ansøgning.
    Du underskriver samtykke til, at sagsbehandler må indhente yderligere oplysninger til brug for behandling af din aktuelle ansøgning.
  4. Efter samtalen indhenter sagsbehandleren flere oplysninger, og derefter får du tilsendt dokumenterne til gennemlæsning.
  5. Hvis alle oplysninger er, som de skal være, bliver der truffet en afgørelse ud fra dokumenterne. Du får skriftlig besked om afgørelsen.