Sådan bliver du visiteret/godkendt

Her kan du læse, hvem der kan søge støtte, og hvordan du kontakter Handicap og Psykiatri. Læs også, hvordan vi behandler din sag.

Sådan vurderer vi din sag

  1. Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi i første omgang, om du er omfattet af målgruppen, og om du er berettiget til støtten.
  2. Derefter kigger vi på, hvordan vi støtter dig bedst i din aktuelle situation.
  3. Når der er truffet en afgørelse, får du besked om, hvornår du evt. kan modtage den visiterede støtte eller hjælp.
  4. Vi vil løbende følge op for at sikre, at tilbuddet matcher dit behov.