Tilgængelighed og handicap

Find oversigtskort og beskrivelser, som kan hjælpe dig, der lever med et handicap. Og læs om digital tilgængelighed.

En hjemmeside, der ikke er lavet ordentligt, kan være en stor udfordring for dig, der lever med et handicap.

På herning.dk er vi meget optagede af, at ALLE skal have mulighed for at kunne bruge hjemmesiden. Derfor har vi arbejdet målrettet med digital tilgængelighed i flere år.

Hvis du for eksempel bruger en skærmlæser eller andre ting, der hjælper dig digitalt, så fortæl os, hvis vores side ikke fungerer for dig.

Send en mail og fortæl os, hvis vores løsning ikke virker godt nok for dig. 

Mærkeordningen 'God adgang' kan give dig information om tilgængelighed. Både i hverdagen og som turist i Danmark kan du kan finde oplysninger om adgangsforholdene til steder med offentlig adgang – private såvel som offentlige bygninger.

Det kan fx gøre det lettere at komme omkring for dig, som har et handicap, og for dig, som skal omkring med en barnevogn.

Adgangsforhold - steder
 • attraktioner
 • arbejdspladser
 • badestrande
 • konferencer
 • offentlige bygninger
 • overnatningssteder
 • restauranter
 • sport
 • teater
 • toiletter
 • turistbureauer
Adgangsforhold - brugergrupper
 • kørestolsbrugere
 • gang-, arm- og håndhandicappede
 • synshandicappede
 • hørehandicappede
 • astmatikere og allergikere
 • udviklingshandicappede
 • alle med læsevanskeligheder

For hver af de syv grupper er der tale om ganske konkrete forhold, som skal være opfyldt for, at en bygning eller et område er tilgængeligt og anvendeligt.

Nogle bygninger er fuldt tilgængelige mens andre har mindre god tilgængelighed for en eller flere brugergrupper. Fordelen er først og fremmest, at den pålidelige information om adgangsforholdene gør det lettere at planlægge din færden, hvis du har funktionsnedsættelse.

Stederne er frivillige medlemmer af mærkeordningen. En inspektør fra Foreningen God Adgang gennemgår stedet, hvorefter resultatet bliver offentliggjort på hjemmesiden godadgang.dk Hvert andet år bliver stedet gennemgået igen, så oplysningerne er aktuelle.

Du kan finde oplysninger om de mærkede steder via God adgang.

Indhold hentet fra borger.dk

Alle har ret til uddannelse – også elever med særlige behov. I praksis kan det for nogle børn være svært eller umuligt at bruge den nærmeste skole, hvis den er bygget for længe siden og ikke er blevet moderniseret. Det er derfor en god idé at planlægge skolestarten i ekstra god tid, hvis dit barn har en funktionsnedsættelse.

VISOs specialrådgivning kan rådgive om skolestart, uanset om dit barn har et almindeligt eller et sjældent handicap.

Indhold hentet fra borger.dk

Med 'God adgang' og 'Street View' i Google Map kan du på forhånd se, hvordan parkerings- og adgangsforholdene er på dit bestemmelsessted.

Når du skal rejse med tog i Danmark, tilbyder DSB bl.a. hjælp til at komme på og af toget. Du kan læse mere om tilgængelighed og handicapservice på DSB´s hjemmeside.

På borger.dk kan du læse om støtte til hjælpemidler, fx kørestol og i artiklen om transport for personer med handicap kan du finde information om støtte til bil, parkeringskort og ledsagerkort til DSB.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du vil klage over, at en virksomhed ikke levet op til beskrivelsen i mærkeordningen 'God adgang', skal du først klage til virksomheden. Hvis virksomheden stadig ikke fremmer tilgængeligheden, kan du klage til Klagenævnet for Mærkeordningen for Tilgængelighed. Det er et privat klagenævn, der er etableret af Foreningen Tilgængelighed for Alle.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Lokalafdelingerne i Danske Handicaporganisationer kan klage til Statsforvaltningen over utilgængeligt byggeri. Du kan læse om klageadgangen på deres hjemmesider.

Indhold hentet fra borger.dk

Giv et praj

Fortæl os, hvor vi kan forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap. Brug vores Giv Et Praj-løsning.

dekorativt billedeGiv et praj