Tilgængelighed og handicap

Find oversigtskort og beskrivelser, som kan hjælpe dig, der lever med et handicap. Og læs om digital tilgængelighed.

Tilgængelighed ved rejser

Du skal kunne rejse med fly, tog, bus og skib ligesom alle andre, selvom du har handicap. Tilgængelighed ved rejser er EU reguleret og er derfor gældende i hele Europa.

Tilgængelighed ved flyrejser

Du skal kunne rejse med fly ligesom alle andre, selvom du har handicap. Flyselskabet kan altså ikke nægte dig boarding, medmindre flyet ikke er stort nok til at rumme eventuelt mobilitetsudstyr eller hvis der er tale om en decideret sikkerhedsrisiko, som i så fald skal begrundes.

Uden beregning har du ret til assistance:

  • i lufthavnen før og efter rejsen
  • til at komme på og af flyet
  • ombord på flyet.

Luftfartsselskaberne skal ikke hjælpe dig med at spise eller tage medicin under flyvningen. Hvis du har behov for denne form for hjælp, fx under en længere flyvning, kan flyselskabet kræve, at du skal have en ledsager med.

For at få bedst mulig assistance på din rejse bør du kontakte flyselskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet senest 48 timer, før rejsen begynder, og forklare, hvilken slags hjælp du har brug for. De vil også give vejledning om din kørestol eller andet mobilitetsudstyr og i givet fald om reglerne vedrørende batterierne til dem.

Hvis du har problemer med at få hjælp, mens du rejser, bør du kontakte lufthavnsmyndighederne eller flyselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte den relevante myndighed i det land, hvor du blev nægtet hjælp. I Danmark er denne myndighed Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Tilgængelighed ved togrejser

Du skal kunne rejse med tog ligesom alle andre, selvom du har handicap, og du bør let kunne få oplysninger om togenes tilgængelighed fra jernbaneselskabet.

Du må ikke forhindres i at købe en billet, foretage en reservation eller komme ombord på grund af din nedsatte mobilitet, medmindre det er strengt nødvendigt for at overholde jernbaneselskabets tilgængelighedsregler.

Uden beregning har du ret til assistance

  • på stationen før og efter rejsen
  • til at komme på og af toget.

For at få bedst mulig assistance bør du kontakte jernbaneselskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet senest 48 timer, før rejsen begynder, og forklare, hvilken slags hjælp du har brug for. I Danmark er det senest 12 timer før, hvis du rejser med DSB, Arriva eller Nordjyske Jernbaner.

Ønsker du at klage over en utilgængelig togrejse i Danmark, skal du sende klagen til det pågældende jernbaneselskab. Hvis du ikke er tilfreds med jernbaneselskabets svar, kan du kontakte Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Har du spørgsmål til overholdelsen af forordningen for passagerrettigheder, kan du kontakte Jernbanenævnet.

Tilgængelighed ved busrejser

Du skal kunne rejse med bus ligesom alle andre, selvom du har handicap.

Du må ikke forhindres i at købe en billet, foretage en reservation eller komme ombord på grund af din nedsatte mobilitet - medmindre det er strengt nødvendigt for at overholde lovbestemte sundheds- og sikkerhedskrav, eller hvis infrastrukturen ikke kan garantere sikker transport.

Ved lange rejser - over 250 km:

  • skal selskabet lade en person efter dit valg ledsage dig gratis, hvis dette løser sikkerhedsproblemer, der ellers ville forhindre dig i at rejse
  • har du ret til bistand i særlige terminaler og med at komme af og på bussen eller rutebilen - pt. findes der én af den type terminaler, som er beliggende i Aarhus.

Assistancen er gratis, men hvis du vil være sikker på at få den, skal du kontakte busselskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet mindst 36 timer, før rejsen begynder og oplyse, hvilken slags assistance du har brug for. Selskabet eller terminalchefen kan bede dig møde op på et bestemt sted i op til én time før den planlagte afgang.

Hvis du har problemer med at få hjælp, mens du rejser, bør du fortælle det til myndighederne på stationen eller busselskabet.

Hvis du ønsker at klage over en hændelse der har fundet sted i Danmark, skal du henvende dig til det pågældende busselskab og anmode om en skriftlig afgørelse på din klage.

Er afgørelsen fra busselskabet ikke tilfredsstillende, skal du henvende dig til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Hvis din klage til ankenævnet falder uden for forordningen om buspassagerrettigheder vil ankenævnet henvise til Færdselsstyrelsen.

Tilgængelighed ved rejser med skib

Du skal kunne rejse med skib ligesom alle andre, selvom du har handicap.

Du har uden beregning ret til assistance til at komme ombord og i havn samt til at skifte skib.

For at få bedst mulig assistance bør du kontakte selskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet senest 48 timer, før rejsen begynder, og forklare, hvilken slags hjælp du har brug for.

Selvom du ikke har gjort dette, skal selskabet og terminaloperatøren stadig gøre, hvad de kan for at hjælpe dig ombord, fra borde og under rejsen.

Hvis du har særlige behov for indkvartering, siddeplads eller hjælp, eller hvis du skal have lægeligt udstyr med, så fortæl billetsælgeren det, når du reserverer din rejse.

Selskabet kan kræve, at du ledsages af en anden, hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller på grund af skibets eller havnens udformning. Ledsageren rejser gratis.

Hvis du har problemer med at få hjælp på din rejse, skal du fortælle det til havnemyndighederne eller færgeselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte den relevante myndighed i det land, hvor hændelsen fandt sted. I Danmark er det enten Søfartsstyrelsen eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Indhold hentet fra borger.dk