Tilgængelighed og handicap

Find oversigtskort og beskrivelser, som kan hjælpe dig, der lever med et handicap. Og læs om digital tilgængelighed.

Hvis du vil klage

Mærkeordningen 'God Adgang'

Hvis du vil klage over, at en virksomhed ikke lever op til beskrivelsen i mærkeordningen 'God adgang', skal du først klage til virksomheden. Hvis virksomheden stadig ikke fremmer tilgængeligheden, kan du klage til Klagenævnet for Mærkeordningen for Tilgængelighed. Det er et privat klagenævn, der er etableret af Foreningen Tilgængelighed for Alle.

Ved flyrejser

Ønsker du at klage over en utilgængelig flyrejse, skal du klage til lufthavnen eller flyselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte den relevante myndighed i det land, hvor hændelsen fandt sted. I Danmark er myndigheden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ved togrejser

Ønsker du at klage over en utilgængelig togrejse, kan du klage til jernbaneselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med jernbaneselskabets svar, kan du kontakte Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Ved busrejser

Hvis du ønsker at klage over en utilgængelig busrejse, skal du kontakte det pågældende busselskab og anmode om en skriftlig afgørelse på din klage.

Er afgørelsen fra busselskabet ikke tilfredsstillende, skal du kontakte Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Hvis din klage til ankenævnet falder udenfor forordningen om rettigheder for buspassager vil ankenævnet henvise dig til Færdselsstyrelsen.

Ved rejser med skib

Ønsker du at klage over en utilgængelig rejse med skib, skal du kontakte havnemyndighederne eller færgeselskabet.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte den relevante myndighed i det land, hvor hændelsen fandt sted. I Danmark er dette enten Søfartsstyrelsen eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Indhold hentet fra borger.dk